دولومیت چیست و چه کاربردی دارد ؟

دولومیت یک کانی طبیعی است که همراه با کلسیت و آراگونیت، تقریباً 2 درصد از پوسته زمین را تشکیل می‌دهد. برای خرید سنگ دولومیت باید آن را بشناسید و بدانید که بخش عمده‌ای از آن، تشکیلات دولوستونی را ایجاد می‌کنند که به صورت واحدهای ضخیم با وسعت زیاد در بسیاری از توالی از طبقات دریایی، […]

دولومیت چیست و چه کاربردی دارد ؟ Read More »